A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 337/2022. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.) kibocsátó 85.000 darab, egyenként 20 forint
névértékű, 1.700.000 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvényét 2022. szeptember 30. napjával a tőzsdei kereskedésbe bevezeti és a Terméklista adatait a
fenti értékpapírra vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja.

Régi adatÚj adat
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)1.242.2181.327.218

„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános
Üzletszabályzata” c. szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok
Könyve 29.2 pontja szerint a kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat meghozatala
esetén a határozat indoklása mellőzhető.

Budapest, 2022. szeptember 29.

Végh Richárd
vezérigazgató

További
híreink