Tájékoztatás befektetői kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről

2022.06.22

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki
utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-
10-043313, új cégneve: Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, új székhelye: 1118
Budapest, Pannonhalmi út 36-38., a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) az alábbiakban tájékoztatja a
tisztelt Befektetőket a Társaság befektetői kapcsolattartója személyéről, telefonszámáról és e-mail
címéről:

Befektetői kapcsolattartó: Kovács Attila Gábor, az Igazgatóság tagja
Telefon: +36 30 874 5834
E-mail: info@ehep.hu

A Társaság központi e-mail címe info@ehep.hu -ra változott.
A Társaság honlapjának elérhetősége (www.ehep.hu) változatlan.

További
híreink