Részvényesi információk

Értékpapír azonosító adatai

2022. szeptember 30-tól

Amixa Holding Nyrt. törzsrészvény

 • ISIN-azonosító: HU0000198668
 • névérték és devizanem: 20,- HUF
 • névérték darabszám: 1.327.218
 • össznévérték: 26.544.360,- HUF
 • a részvényfajtához, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Alapszabály és Gt. szerint
 • átruházási megkötések: hatályos Alapszabály szerint
 • LEI kód: 5299006RPUPYH0IUOW38

EHEP törzsrészvény

 • ISIN-azonosító: HU0000166970
 • Névérték és devizanem: 40 HUF
 • Névérték darabszám: 621.109
 • Össznévérték: 24.844.360;
 • LEI kód: 5299006RPUPYH0IUOW38
 • Érvényességi idő: 2023.02.10.

Társasági események

Közgyűlések

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

Kibocsátó 30 nappal a Közgyűlés előtt Meghívóban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Közgyűlés helyszínéről, időpontjáról és a tárgyalandó napirendi pontokról.

21 nappal a Közgyűlés előtt kerülnek megjelentetésre az előterjesztések és határozati javaslatok.

A legközelebbi Közgyűléssel kapcsolatos információkat itt is megtalálják.