2018.05.10. – Hirdetmény részvényes által javasolt közgyűlési határozati javaslatról