2006.10.24. – A Társaság székhelyének és adószámának változása átvezetésre került a Magyar Energia Hivatal által adott engedélyeken, illetve a Társaság Üzletszabályzatában.